Zapytanie ofertowe 2019 materiały medyczne


Zapytanie ofertowe 2019 artykuły biurowe


Zapytanie ofertowe 2019 środki czystości


Zapytanie ofertowe nr 3/2018 materiały medyczne


Zapytanie ofertowe nr 4/2018 artykuły biurowe

Ogłoszenie wyniku


Zapytanie ofertowe na remontu poczekalni zlokalizowanej na parterze budynku nr 5 przy ul. Jedności Narodowej 86/88.


Przetarg nieograniczony na instalację dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na noszach wraz z przebudową pierwszego piętra budynku nr 5 w kompleksie 1560.


Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu ultrasonograficznego


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 7 zadań


Dostawa aparatu ultrasonograficznego typ 3D z opcją Dopplera do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę foteli laryngologiczno - okulistycznych do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i nadzorowanie systemu do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG CPV-33111300-4, CPV-48000000-8 do Wojskowej  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę videokolonoskopu HD do Wojskowej  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania do Wojskowej  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę spirometru do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu


Przetarg nieograniczony na wbudowanie szybu windy do budynku Przychodni Lekarskiej łącznie z dostawą i montażem  windy o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Przetarg nieograniczony na dostawę Videogastroskopu HD do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu