Rejestracja do specjalistów: 94-351 96 71;
Rejestracja lekarze rodzinni: 261 222 472;


Informacja dla pacjentów w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii SARS CoV-2 - Aktualizacja 19.10.2020


Informacja dla pacjentów

Od 25 sierpnia 2020 r. rejestracja pacjentów do Poradni ginekologiczno-położniczej odbywa się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, osobiście - Rejestracja w budynku Przychodni lub telefonicznie - nr 94 35 19 671.


Informacja dla pacjentów

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. lek. Felicja Galus-Smołka wznowiła udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w siedzibie Przychodni w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 86/88. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza POZ złożone przez pacjentów do w/w lekarza zachowują swoją ważność. Informację w sprawie przyjęć udzielane są w rejestracji, tel. 261 222 472.


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana jest: W dni powszednie w godz. 18.00 do 8.00. Soboty, niedziele oraz dni świąteczne całą dobę przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 Telefon lekarza dyżurnego
94 35 30 356.

Zapisy na wizyty domowe prowadzi lekarz rodzinny w godzinach przyjęć.

INFORMACJI O TRANSPORCIE MEDYCZNYM UDZIELA LEKARZ RODZINNY.

Informacja w sprawie ratownictwa medycznego. W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania   lub nagłego pogorszenia zdrowia powodującego   zagrożenie życia pomocy medycznej udziela Pogotowie Ratunkowe tel. 999.


W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu. Przyjmuje w gabinecie nr 302 w każdy wtorek w godz. 14-15.