Telefon nr 780 148 987, 512 597 821 

Pielęgniarka dypl. Grażyna Falborska
tel. 500 009 012

Godziny przyjęć:

poniedziałek  8.00 – 11.00
wtorek 8.00 –   9.00
środa  8.00 –  11.00
czwartek 8.00 –  11.00
piątek 8.00 –  10.00

Wizyty domowe:

poniedziałek  11.00 – 18.00
wtorek 11.00 – 18.00
środa  11.00 – 18.00
czwartek 11.00 – 18.00
piątek 11.00 – 18.00

Pielęgniarka Mirosława Kalinowska
Godziny przyjęć:

poniedziałek  13.30 – 14.30
wtorek 8.00 – 9.00
środa  8.00 – 9.00
czwartek 8.00 – 9.00
piątek 8.00 – 9.00

Wizyty domowe:

poniedziałek  14.30 – 15.30
wtorek 9.00 – 11.30
środa  9.00 – 11.30
czwartek 9.00 – 10.30
piątek 9.00 – 11.00

Pielęgniarka dypl. Elżbieta Matyko

Godziny przyjęć:

poniedziałek  15.00 – 15.30
wtorek 15.00 – 15.30
środa  15.00 – 15.30
czwartek 15.00 – 15.30
piątek 15.00 – 15.30

Wizyty domowe:

poniedziałek  15.30 – 18.00
wtorek 15.30 – 18.00
środa  15.30 – 18.00
czwartek 15.30 – 18.00
piątek 15.30 – 18.00