Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy - zmiana 28.11.2022 r.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2023 r. w następujących rodzajach i zakresach świadczeń zdrowotnych:

1) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;
2) Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne;
3) Medycyna pracy;
4) Badania diagnostyczne (RTG, USG);
5) Podstawowa Opieka Zdrowotna;
6) Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.