Rejestracja na szczepienia Covid 19 zostaje wstrzymana ze względu na wyczerpanie przyznanego limitu szczepień. O terminie wznowienia rejestracji poinformujemy na stronie internetowej oraz w siedzibie Przychodni.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

Rejestracja osób do szczepień przeciwko COVID-19 rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2021 r. dla osób w wieku 80+.

Rejestracja będzie prowadzona telefonicznie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00 nr tel. 780 148 989 lub osobiście w Punkcie rejestracyjnym znajdującym się w budynku Przychodni w godz. 13.00 -15.00.

Rejestracja dla osób w wieku 70+ rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2021 r.

Szczepienia rozpoczną się od dnia 25 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 zawarte pod adresem www.gov.pl/web/szczepimysie