Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego - kolonoskopia.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni okulistycznej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni okulistycznej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs na świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Konkurs ofert - Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej