Na terenie WSPL Kołobrzeg funkcjonuje punkt badań laboratoryjnych "PODIMED" Sp. z o.o.
Czynny w godzinach:
Pobieranie materiału do badań w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.
Wydawanie wyników badań w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.