Aktualne przetargi

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń do 28.02.2027 r.


Zapytanie ofertowe: Realizacja usług serwisowych oraz wsparcie systemu informatycznego obsługującego Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Kołobrzegu.


Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym (ofertowym) na sprzedaż środków trwałych.


 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym (ofertowym) na sprzedaż środków trwałych.


Zapytanie ofertowe: „Remont budynków garażowych o nr 9, 16 kompleks 1560


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.


Zapytanie ofertowe na dostawę testów panelowych.


Zapytanie ofertowe: „Renowacja elewacji frontowych i roboty towarzyszące na budynkach o nr 4, 5, 6, kompleks 1560”


Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń do 26.11.2033 r. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Zapytanie ofertowe na dostawę Autorefrakto/Kerato/Tono/Pachymetru.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.


Zapytanie ofertowe na dostawę testów panelowych.


Remont części pomieszczeń parteru oraz I piętra w budynku nr 19 kompleks 1560 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu