Aktualne przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę serwera sieciowego z oprzyrządowaniem


Zapytanie ofertowe na dostawę diatermii do zastosowań w gastroenterologii


Zapytanie ofertowe artykuły biurowe


 Zapytanie ofertowe materiały medyczne


Zapytanie ofertowe środki czystości

Zapytanie ofertowe: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku nr 19 wraz z robotami towarzyszącymi kompleks nr 1560”


Zapytanie ofertowe: „Budowa przejścia dla pieszych w rejonie budynków 4 i 5 kompleksu 1560”

Zapytanie ofertowe: „Wymiana balustrad i obłożenie ścian płytkami klinkierowymi przy budynku nr 8 kompleks 1560”


Przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z ochroną zdrowia – gabinet stomatologiczny.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych.


Przetarg nieograniczony na remont 2 szt. klatek schodowych w budynku  nr 8 w kompleksie 1560


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań.


Zapytanie ofertowe na budowę systemu sygnalizacji włamania, systemu telewizji dozorowej oraz monitorowanie systemu, ochronę interwencyjną i video weryfikację sygnałów alarmowych.


Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu z trzema głowicami oraz procesora z monitorem do endoskopii