Co to jest Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto pacjenta to udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia aplikacja, z której możemy korzystać bezpłatnie. Dzięki niej można, m. in.:
- otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
- wykupić leki w różnych aptekach nie tracąc refundacji,
- udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków,
- mieć dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18-tego roku życia,
- odebrać kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej z lekarzem),
- odebrać e-skierowanie,
- sprawdzić wynik testu na koronawirusa,
- złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Internetowe Konto pacjenta pozwala także na stały wgląd w zapisane na receptach informacje np. dawkowanie leków, sprawdzenie historii wszystkich recept, które zostały wystawione po 1 styczniu 2019 roku oraz zapewnia dostęp do pełnej historii wizyt lekarskich od 2008 roku, które odbywały się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i zostały opłacone przez NFZ.

Jak założyć profil zaufany?

Aby móc skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, trzeba posiadać tzw. profil zaufany, czyli indywidualny i w odpowiedni sposób potwierdzony podpis elektroniczny. Pozwala on nie tylko na korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta, ale także na załatwieniu wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu i konieczności tracenia czasu w kolejkach.

Profil zaufany można utworzyć dzięki bankowości elektronicznej (nie wszystkie banki oferują taką możliwość) lub osobiście w najbliższym punkcie potwierdzającym np. urzędzie miasta, urzędzie gminy, urzędzie skarbowym, placówce ZUS, właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ. Listy banków i punktów potwierdzających, które umożliwiają założenie profilu zaufanego, dostępne są w internetowym serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Osoby, które posiadają nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną i podczas jego wyrabiania zdecydowały się na utworzenia podpisu elektronicznego, także mogą  utworzyć konto w IKP.

Osoby, które nie mają konta w banku umożliwiającym założenie profilu zaufanego, mogą udać się do jednego z wielu punktów potwierdzających tożsamość i założyć profil zaufany osobiście, zyskując dostęp m.in. do Internetowego Konta Pacjenta. W tym przypadku należy zarejestrować się na stronie pz.gov.pl i postępować zgodnie ze wskazówkami oraz w ciągu 14 dni od rejestracji udać się do punktu potwierdzającego, który umożliwi weryfikację tożsamości i utworzenie podpisu elektronicznego.