Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 86/88 powstała na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej. Organem założycielskim zakładu jest Minister Obrony Narodowej, a formą organizacyjną samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zakład pod nazwą 117 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ został utworzony 1 lipca 2000 r. na bazie nieruchomości, wyposażenia i personelu batalionu medycznego, działającego w strukturach organizacyjnych resortu obrony narodowej w formie wojskowej jednostki budżetowej. Tradycje lecznictwa wojskowego na terenie miasta Kołobrzeg, a w szczególności na terenie siedziby zakładu sięgają wczesnych lat po II wojnie światowej.

Wynikają one z faktu, że po zakończeniu wspomnianych działań wojennych miasto Kołobrzeg i okoliczne miejscowości były terenem stacjonowania dużej ilości wojsk. Z tych względów zakład spełniał funkcje zabezpieczające w zakresie ochrony zdrowotnej żołnierzy i ich rodzin oraz innych osób zatrudnionych w resorcie obrony narodowej. W momencie utworzenia zakładu w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, posiadał on dwa oddziały szpitalne: wewnętrzny i chirurgiczny oraz poradnie specjalistyczne, podstawowej opieki zdrowotnej, a także pracownie: RTG, USG, fizjoterapii, endoskopii oraz laboratorium diagnostyczne. W 2001 r. zakład otworzył przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej poza siedzibą zakładu, tj. w miejscowości Mrzeżyno, gmina Trzebiatów. Od 2002 roku działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego została zawieszona. Obecnie po przekształceniu zakład wykonuje świadczenia zdrowotne i inne usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zabiegów fizjoterapeutycznych, badań diagnostycznych w zakresie laboratoryjnym, RTG, USG, endoskopii.

Wymienione świadczenia zdrowotne wykonywane są dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto wykonywane są usługi medyczne w ramach orzecznictwa wojskowo-lekarskiego i medycyny pracy dla instytucji wojskowych, zakładów pracy i osób fizycznych. Struktura organizacyjna zakładu składa się z części administracyjnej oraz medycznej. W skład administracji wchodzi: dyrekcja, pion głównego księgowego, sekcja statystyki medycznej, sekcja logistyki. Część medyczna zakładu składa się z przychodni w skład, której wchodzi poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne.