Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarza w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - świadczenie w zakresie alergologii. 


Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza medycyny pracy.