Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej