Informacja dla pacjentów w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii SARS CoV-2


Informacja dla pacjentów

Informujemy pacjentów, że od dnia 1 maja 2020 r. lek. Felicja Galus-Smołka nie udziela świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjentom zadeklarowanym do w/w lekarza będą udzielane porady przez lek. Piotra Barczykowskiego w godzinach jego przyjęć oraz przez innych lekarzy udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach przyjęć tych lekarzy. Informacji w sprawie przyjęć udziela rejestracja tel. 261 222 472.
Informacja dla pacjentów

Informujemy pacjentów, że z dniem 27 kwietnia 2020 r. wznowione zostały świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Mrzeżynie. Świadczenia lekarza POZ udzielane są w formie teleporad. Rejestracja tel. 91 386 65 99.
Przyjęcia pacjentów w Przychodni lub wizyty domowe realizowane są po uprzedniej telefonicznej zgodzie wydanej przez lekarza POZ.


Informacja o wznowieniu szczepień ochronnych dla dzieci

Informujemy pacjentów o wznowieniu szczepień ochronnych dla dzieci  w siedzibie Przychodni w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86/88.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Zakład udziela świadcześ opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.