Aktualności

Rejestracja na szczepienia Covid 19 zostaje wstrzymana ze względu na wyczerpanie przyznanego limitu szczepień. O terminie wznowienia rejestracji poinformujemy na stronie internetowej oraz w siedzibie Przychodni.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

Rejestracja osób do szczepień przeciwko COVID-19 rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2021 r. dla osób w wieku 80+.

Rejestracja będzie prowadzona telefonicznie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00 nr tel. 780 148 989 lub osobiście w Punkcie rejestracyjnym znajdującym się w budynku Przychodni w godz. 13.00 -15.00.

Rejestracja dla osób w wieku 70+ rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2021 r.

Szczepienia rozpoczną się od dnia 25 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 zawarte pod adresem www.gov.pl/web/szczepimysie


Zasady rejestracji on-line:

  1. Rejestracja on- line umożliwia zarejestrowanie pacjenta na teleporadę do lekarza rodzinnego z poziomu strony internetowej Przychodni.
  2. Możliwe jest zarejestrowanie tylko na teleporadę.
  3. W trakcie udzielania teleporady lekarz rodzinny może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w gabinecie lekarskim.
  4. Pracownik rejestracji potwierdza zarejestrowanie na teleporadę, pacjent otrzymuje potwierdzenie na  podany adres mailowy pacjenta w ciągu 15 minut
  5. Rejestracja może odmówić zarejestrowania pacjenta. Powód odmowy podany zostanie analogicznie mailem. 

Informacja dla pacjentów w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii SARS CoV-2 - Aktualizacja 19.10.2020


Informacja dla pacjentów

Od 25 sierpnia 2020 r. rejestracja pacjentów do Poradni ginekologiczno-położniczej odbywa się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, osobiście - Rejestracja w budynku Przychodni lub telefonicznie - nr 94 35 19 671.


Informacja dla pacjentów

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. lek. Felicja Galus-Smołka wznowiła udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w siedzibie Przychodni w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 86/88. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza POZ złożone przez pacjentów do w/w lekarza zachowują swoją ważność. Informację w sprawie przyjęć udzielane są w rejestracji, tel. 261 222 472.


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego