Zakład udziela świadcześ opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.