Aktualności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.

INFORMACJA
dotycząca rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19
Informujemy, że od 26 kwietnia 2021 r. każdego dnia będziemy rozpoczynali rejestrację dwóch roczników. Od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki:

·         26 kwietnia – roczniki 1974-1975,

·         27 kwietnia – roczniki 1976-1977,

·         28 kwietnia – roczniki 1978-1979,

·         29 kwietnia – roczniki 1980-1981,

·         30 kwietnia – roczniki 1982-1983,

·         1 maja – roczniki 1984-1985,

·         3 maja – roczniki 1986-1987,

·         4 maja – roczniki 1988-1989,

·         5 maja – roczniki 1990-1991,

·         6 maja – roczniki 1992-1993,

·         7 maja – roczniki 1994-1996,

·         8 maja – roczniki 1997-1999,

·         9 maja – roczniki 2000-2003.

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.
Rejestracja osób urodzonych przed 1974 rokiem i przewlekle chorych prowadzona jest na bieżąco.
 Rejestracja prowadzona jest w następujący sposób:
- w systemie on-line z wykorzystaniem dedykowanych w tym celu narzędzi informatycznych – szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja,
- telefonicznie nr tel. 780 148 989 w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8 do 14 lub osobiście w Sekretariacie – pok. nr 403, znajdującym się w budynku nr 8 - Przychodnia.


Zasady rejestracji on-line:

  1. Rejestracja on- line umożliwia zarejestrowanie pacjenta na teleporadę do lekarza rodzinnego z poziomu strony internetowej Przychodni.
  2. Możliwe jest zarejestrowanie tylko na teleporadę.
  3. W trakcie udzielania teleporady lekarz rodzinny może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w gabinecie lekarskim.
  4. Pracownik rejestracji potwierdza zarejestrowanie na teleporadę, pacjent otrzymuje potwierdzenie na  podany adres mailowy pacjenta w ciągu 15 minut
  5. Rejestracja może odmówić zarejestrowania pacjenta. Powód odmowy podany zostanie analogicznie mailem. 

Informacja dla pacjentów w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii SARS CoV-2 - Aktualizacja 19.10.2020


Informacja dla pacjentów

Od 25 sierpnia 2020 r. rejestracja pacjentów do Poradni ginekologiczno-położniczej odbywa się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, osobiście - Rejestracja w budynku Przychodni lub telefonicznie - nr 94 35 19 671.


Informacja dla pacjentów

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. lek. Felicja Galus-Smołka wznowiła udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w siedzibie Przychodni w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 86/88. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza POZ złożone przez pacjentów do w/w lekarza zachowują swoją ważność. Informację w sprawie przyjęć udzielane są w rejestracji, tel. 261 222 472.


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego