Informacja dla pacjentów w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii SARS CoV-2 - Aktualizacja 01.08.2020


Informacja dla pacjentów

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. lek. Felicja Galus-Smołka wznowiła udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w siedzibie Przychodni w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 86/88. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza POZ złożone przez pacjentów do w/w lekarza zachowują swoją ważność. Informację w sprawie przyjęć udzielane są w rejestracji, tel. 261 222 472.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Zakład udziela świadcześ opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.