GABINET PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ

Pielęgniarka dypl. Grażyna Falborska
Godziny przyjęć:

poniedziałek   8.00 – 11.00
wtorek             8.00 –   9.00
środa                8.00 –  11.00 
czwartek         8.00 –  11.00
piątek               8.00 –  11.00

 

Wizyty domowe :
    
poniedziałek    11.00 – 18.00
wtorek              11.00 – 18.00
środa                 11.00 – 14.00, 16.00 - 18.00
czwartek          13.00 – 18.00
piątek                11.00 – 16.00

tel. 94-351 96 71

Pielęgniarka dypl. Irena Dankowska
Godziny przyjęć:

poniedziałek   15.00 – 16.00
wtorek               9.00 – 10.00
środa                14.00 – 15.00 
czwartek         11.00 – 12.00
piątek               16.00 – 17.00

 

Wizyty domowe :
    
poniedziałek    16.00 – 18.00
wtorek              10.00 – 11.00
środa                 15.00 – 16.00
czwartek          12.00 – 13.00
piątek                17.00 – 18.00