Konkurs ofert - Podstawowa Opieka Zdrowotna – świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: