Konkurs ofert - Podstawowa Opieka Zdrowotna – świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia lekarza w zakresie neurologii w poradni neurologicznej.