Nocna i świąteczna pomoc medyczna realizowana jest: W dni powszednie w godz. 18.00 do 8.00. Soboty, niedziele oraz dni świąteczne całą dobę  ZOZ Kołobrzeg  ul. Łopuskiego 31. Telefon lekarza dyżurnego
94 35 30 356.

Zapisy na wizyty domowe prowadzi lekarz rodzinny w godzinach przyjęć.

INFORMACJI O TRANSPORCIE MEDYCZNYM UDZIELA LEKARZ RODZINNY.

Informacja w sprawie ratownictwa medycznego. W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania   lub nagłego pogorszenia zdrowia powodującego   zagrożenie życia pomocy medycznej udziela Pogotowie Ratunkowe tel. 999.


W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu. Przyjmuje w gabinecie nr 302 w każdy wtorek w godz. 14-15.