Uroczyste posadzenie Dębu Pamięci „Batalion” w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni  Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu

Dnia 09.11.2018 roku w obecności pracowników WSPL Kołobrzeg dokonano uroczystego posadzenia Dębu Pamięci „Batalion”. Na wstępie Dyrektor Zakładu lek. med. Andrzej Wolski odczytał Zarządzenie Okolicznościowe, oraz w krótkich słowach przedstawił rys historyczny powstania i rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na przestrzeni ostatnich 100 lat. Każdy z uczestników uroczystości podpisał pamiątkowe zarządzenie, które następnie zostało umieszczone w kapsule pamięci. Przecięcia wstęgi na pamiątkowym kamieniu dokonali Dyrektor oraz Główny Księgowy Zakładu. Następny punkt programu to posadzenie Dębu Pamięci na skwerze w miejscu upamiętnionym tablicą okolicznościową. Symbolicznego posadzenia dokonali wszyscy pracownicy Zakładu. Poniżej przedstawiam fotorelacje z uroczystości.


Odczytanie Zarządzenia Okolicznościowego przez Dyrektora


Uczestnicy uroczystości podpisują pamiątkowe zarządzenie

Przecięcia wstęgi na pamiątkowym kamieniu dokonali Dyrektor oraz Główny Księgowy Zakładu


Symbolicznego posadzenia dokonali wszyscy pracownicy ZakładuPracownicy wykonali pamiątkowe zdjęcia obok pamiątkowej tablicy

Wspólne zdjęcie uczestników

Pamiątkowa tablica